commercial_buildingO klimatizáciu miestnosti sa stará zariadenie, které vzduch nevymieňa, ale ho dôkladne upraví - ochladí a zbaví ho vlhkosti. Klimatizačná jednotka pracuje na rovnakom princípe ako chladiace zariadenie, na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) zajišťuje vysoce účinný motorkompresor (rotační, scroll), který dodává potřebné tlaky nutné k funkci chladícího okruhu. Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Vo vonkajšej jednotke dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorech). Od vnitřní jednotky je nutné zajistit odvod zkondenzované vody, protože vzduch proudící přes výparník vnitřní jednotky obsahuje určité procento vlhkosti, která při ochlazení vzduchu zkondenzuje, proto je nutné od vnitřní jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

Pokud se jedná o jednotku s reverzací neboli tepelným čerpadlem je venkovní jednotka vybavena navíc reverzačním ventilem (čtyřcestný ventil), který podle nastavení obrátí chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit. Obecně platí že z 1 KW elektrické energie dokáže vytvořit 2,5 – 4 KW energie tepelné (v závislosti na venkovních podmínkách a typu zařízení). Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích = JARO a PODZIM. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.

Dobrá RADA - Pokud se rozhodnete pro klimatizaci s tepelným čerpadlem a její celkový výkon bude pokrývat minimálně 60% tepelných ztrát objektu máte možnost žádat energetické závody o přechod z běžné sazby na sazbu tepelných čerpadel D 55 (22 hodin denně levná sazba a 2 hodiny normální sazba) podmínky přidělení tarifu závisí na regionu a energetických závodech. Doporučujeme nejprve tuto možnost konzultovat s energetickými závody.For more information on Commercial security contact us now, or apply for a no obligation quote or assessment.

HVAC

Vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) - systémy riadenia teploty, vlhkosti a kvality
vzduchu v budovách so súborom vybraných podmienok. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby systémy prenosu tepla a vlhkosti do a zo vzduchu, ako aj riadenie úrovne znečisťujúcich látok v ovzduší, a to buď priamo, alebo odstránením riedenie je na prijateľnú úroveň.

Read more...

Work with us!

Why?

Fortress Security's steady growth and success has lead to opportunities for trainees, qualified security technicians, and sales representatives who are seeking a position within a successful team and rewarding company.

Click Here to Apply