Jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov v rámci Smart Grid je správa spotreby energie pre domácnosti. Jedná sa o kľúčový prvok (Energy Efficiency a dopyt Response) úžitkového obchodnej stratégie pre prechod na inteligentné siete. S nákladmi na energie rastú a dopyt prevyšujúci ponuku, spotrebitelia na celom svete sa snažia zvýšiť svoju energetickú účinnosť a chcete ho dosiahnuť, ako ľahko a jednoducho ako je to možné.

EMS dáva spotrebiteľom cestu sledovať a kontrolovať svoje náklady na energiu.

commercial_building

Prečo sledovať spotrebu elektrickej energie?


Znižovanie spotrieb elektrickej energie je možné iba s prehľadom spotrieb, vďaka ktorému je možné vykonávať opatrenia znižujúce platby. Na efektívne znižovanie spotrieb je potrebné poznať spotrebu elektrickej energie detailne a pravidelne. Iba ak spotrebu elektrickej energie poznáte, môžete ju začať efektívne znižovať.

Čo môžete vďaka modulom elektromerov Heat2go sledovať?

Ako užívateľ Heat2go dosiahnete dokonalý prehľad o spotrebe elektrickej energie vo Vašom byte alebo budove. Celková kumulovaná spotreba, spotreba za minulý rok, ako aj spotreba konca každého mesiaca a dňa je zobrazovaná, zaznamenávaná a prístupná na internete pomocou PC, tabletu alebo mobilného telefónu odkiaľkoľvek.
Funkcie automatického odpočtu elektromerov Heat2go
Bezdrôtový diaľkový odpočet a prenos nameraných spotrieb elektrickej energie bez potreby prístupu osôb do bytu alebo budovy umožňuje dokonalý prehľad spotrieb elektriny pomocou internetu kdekoľvek a kedykoľvek pre užívateľa bytu, majiteľa budovy, zástupcu vlastníkov bytov, správcu alebo energetika. Správca aj užívateľ je upozornený emailom na akýkoľvek problém, výpadok alebo nadspotrebu

Platby za spotrebu elektrickej energie predstavujú významnú časť poplatkov za energie v každej domácnosti. Znižovať spotrebu je však možné iba s prehľadom o spotrebe. S technológiou Heat2go nemusíte do bytu vpúšťať odpočtárov, a spotrebu elektrickej energie môžete sledovať pomocou internetu na svojom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Postupným prehľadom dokážete využívať elektrickú energiu efektívnejšie, a tak znižovať platby. Každý užívateľ Heat2go a správca sú emailom upozorňovaní na nadspotrebu, plytvanie a chyby pri meraní, čím odstránite množstvo problémov s nadmernou spotrebou elektrickej energie. Nastavte si množstvo elektrickej energie, pri ktorom Vás má systém upozorniť, a starosti prenechajte na Heat2go.

For more information on Commercial security contact us now, or apply for a no obligation quote or assessment.

Latest News

2012 January -Media Release - Crimes generally increase in the summer months. Are you 2-3 times more likely to be targeted than your neighbour?

Read more...

Work with us!

Why?

Fortress Security's steady growth and success has lead to opportunities for trainees, qualified security technicians, and sales representatives who are seeking a position within a successful team and rewarding company.

Click Here to Apply